Samenstelling

A.G. (André) Hengeveld
andre-hengeveld-rkc-bewerkt
Functie:
– Voorzitter Rekenkamercommissie Land van Cuijk
Nevenfuncties:
– Voorzitter Rekenkamercommissie Waterschap Hollandse Delta
– Voorzitter Raad van Toezicht Samenwerkingsverband Passend Onderwijs (SWV PO)
– Brancheambassadeur Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg voor VTT-instellingen

mr. H.H.G. (Bert) van der Linden MA
bert-van-der-linden-rkc-bewerkt
Functie:
– Lid Rekenkamercommissie Land van Cuijk
Nevenfuncties:
(-)

C.W. (Kees-Willem) van Gorkum

Functie:
– Lid Rekenkamercommissie Land van Cuijk
Hoofdfunctie:
– Zelfstandig organisatieadviseur en interimmanager

J.T. (Jan) Langelaar

Functie:
– Lid Rekenkamercommissie Land van Cuijk
Nevenfuncties:
– Lid Rekenkamercommissie Weesp
– Voorzitter commissie Rekenkamer waterschap Rijn en IJssel
– Lid redactie De Gemeentewet en haar toepassing (Kluwer)
– Lid referendumcommissie gemeente Winterswijk
– Docent Bestuursacademie Nederland

A.C. (Ard) Gerrits

Functie:
– Secretaris Rekenkamercommissie Land van Cuijk