Rapporten Rekenkamercommissie Land van Cuijk

1. Quick scan coalitieprogramma’s 2014-2018 Land van Cuijk, 28 mei 2014


2. Rapport Dienstverlening in de gemeente Sint Anthonis, 25 november 2014 / Monitoring van het rapport Dienstverlening in de gemeente Sint Anthonis, 10 december 2015


3. Rapport Lokale lasten gemeente Mill en Sint Hubert – met doorwerking naar de samenwerking CGM en LvC, “Naar een balans tussen kosten en baten”, december 2014 / Monitoring van het rapport “naar een balans tussen kosten en baten” gemeente Mill en Sint Hubert, 18 april 2016


4. Rapport Versterking vestigingsfactoren van bedrijven gemeente Grave ofwel een “parel” schittert niet vanzelf!, 16 april 2015


5. Rapport Kansen voor Cuijk, over de betekenis van gemeenschapsaccommodaties voor het behoud van leefbaarheid in wijken en dorpen, 7 juli 2015


6. Rapport Versterking vestigingsfactoren van bedrijven gemeente Boxmeer, 22 oktober 2015


7. Rapport IKC Padbroek gemeente Cuijk, 18 juli 2016


8. Rapport ICT = core business, een rapport over ICT-kansen en -bedreigingen in het Land van Cuijk, 29 september 2016


9. Rapport Evaluatie project snippergroen gemeente Grave, 31 januari 2017


10. Rapport Nabeschouwing over het project Hansa (gemeente Boxmeer), 10 juli 2017 en aanvulling d.d. 16 november 2017


11. Rapport Grijs en groen is best te doen! (Land van Cuijk), 21 december 2017


12. Rapport “Raadsperspectief op jeugdhulp”. Onderzoek naar jeugdhulp in het Land van Cuijk, 11 oktober 2018


13. Rapport Onderhoud gebouwen gemeente Mill en Sint Hubert, 18 maart 2019


14. Rapport Duurzaamheid in het Land van Cuijk, 12 december 2019


15. Rapport Deelneming Land van Cuijk in de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), november 2019


16. Rapport Accommodaties sport en cultuur, 18 december 2020 en Overzicht rectificaties