Welkom op de website van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk

Wat is een rekenkamercommissie?
Ter versterking van de controlerende rol van de gemeenteraad dient iedere gemeente in Nederland vanaf 1 januari 2006 te beschikken over een rekenkamer(commissie). In veel gevallen is er sprake van één rekenkamercommissie voor één gemeente. Gemeenten hebben echter ook de mogelijkheid om met andere (omliggende) gemeenten gezamenlijk een rekenkamercommissie op te richten.

De gemeenten in het Land van Cuijk waar Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert en Sint Anthonis toe behoren, hebben tot dit laatste besloten. Zij hebben gezamenlijk één (intergemeentelijke) rekenkamercommissie opgericht, genaamd “Rekenkamercommissie Land van Cuijk”.
Hieraan ligt de Samenwerkingsovereenkomst Rekenkamercommissie Land van Cuijk ten grondslag waarin de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de rekenkamerfunctie voor deze gemeenten is vastgelegd met als basis de Verordening Rekenkamercommissie Land van Cuijk 2014. Voor de samenwerkingsovereenkomst klik hier en voor de verordening klik hier.

Taak en positie van de Rekenkamercommissie Land van Cuijk
De Rekenkamercommissie Land van Cuijk (verder: Rekenkamercommissie) houdt zich bezig met het onderzoeken van de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk bestuur. Zij verstaat haar taak in essentie als het bieden van een helpende hand bij het adequaat laten functioneren van de gemeenteraden zowel in hun kaderstellende, als in hun controlerende als in hun volksvertegenwoordigende rol. Het bevorderen van het samenspel tussen raad, college en ambtelijke organisatie hoort daar bij.
Bovendien wil de Rekenkamercommissie meerwaarde hebben voor de samenwerking tussen de vijf gemeenten. Ook hier is het bevorderen van het samenspel en de relatie tussen de raden, de colleges en de ambtelijke organisaties van de vijf gemeenten onderling een na te streven doel.
De Rekenkamercommissie werkt ten dienste van de raden, maar zij functioneert onafhankelijk. Onafhankelijk zijn betekent niet dat er sprake is van afstand tot of het ontbreken van betrokkenheid met de raden. De Rekenkamercommissie is er voor de gemeenteraden en wil dan ook graag met de raden c.q. het regieteam samen bezien hoe het beste van de inbreng gebruik kan worden gemaakt.